Εντάχτηκε στο ΕΣΠΑ η ύδρευση της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tην ένταξη του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης πρώην Δήμου Ελλομένου Λευκάδας» στο Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων (ΔΕ.Π.ΙΝ) 2007-2013 υπέγραψε πρόσφατα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Σπυρίδων Σπύρου.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 09 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων και έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 428.400,00€.

Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνουν βελτιώσεις στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής του πρώην Δήμου Ελλομένου Λευκάδας. Για το σκοπό αυτό θα κατασκευαστεί κεντρικός αγωγός που θα ξεκινάει από τη δεξαμενή του οικισμού του Περιγιαλίου, θα διέρχεται από τους οικισμούς Περιγιαλίου, Νυδριού και Μ. Αυλακίου κατά μήκος της επαρχιακής οδού και θα ενώνεται με το δίκτυο του Βλυχού.

Ο νέος αγωγός θα συνδέεται σε δύο σημεία με τους δύο αγωγούς του Περιγιαλίου που βρίσκονται εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού, σε τέσσερα σημεία με τους αγωγούς του Νυδριού, σε τέσσερα σημεία με τους αγωγούς του Μ. Αυλακίου και στο τέρμα, με το δίκτυο του Βλυχό.

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Λευκάδας και χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης είναι 12 μήνες.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 85% και το Ελληνικό Δημόσιο.