Ανακοίνωση Δήμου Μεγανησίου

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη, με πτυχίο νομικού

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

5/3/2012

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Ο Δήμος Μεγανησίου προτίθεται να προβεί σε πρόσληψη ειδικού συνεργάτη, με πτυχίο νομικού και κατά προτεραιότητα με ειδίκευση στο αστικό και συνταγματικό δίκαιο. Ενδιαφερόμαστε κύρια για νέο ή νέα από το Μεγανήσι. Για το λόγο αυτό, πριν την έκδοση της επίσημης πρόσκλησης ενδιαφέροντος, παρακαλούμε να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας. Περισσότερες πληροφορίες κα Μάντζαρη Βησσαρία τηλ: 2645 361 314.

Με την ευκαιρία σας γνωρίζουμε ότι με τον νέο νόμο 4024/2011, δίνεται η δυνατότητα μετάταξης στο Δήμο ή στο ΚΕΠ, προσωπικού που υπηρετεί σε άλλες θέσεις του Δημοσίου.

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου

Ευστάθιος Ζαβιτσάνος

Πηγή:  Δήμος Μεγανησίου