4ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα «Μαθητική ζωή»

Ο 4ος μαθητικός διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα: «Μαθητική ζωή» πλησιάζει στο τέλος του!

Το 1ο Λύκειο Λευκάδας προκηρύσσει τον 4ο μαθητικό διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα: «Μαθητική ζωή».

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου του Νομού Λευκάδας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μπορείτε να συμμετάσχετε με φωτογραφίες τραβηγμένες με φιλμ – slides ή ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι εκτυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί. Το αποδεκτό μέγεθος των φωτογραφιών είναι περίπου 15Χ20 ή 20Χ30. Η πρωτότυπη φωτογραφία πρέπει να είναι αποκλειστικότητα του μαθητή. Γίνονται δεκτές και ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μέχρι 2 έργα. Μπορείτε να υποβάλλεται ψηφιακές δημιουργίες, αλλά αυτές τίθενται εκτός διαγωνισμού, απλά και μόνο θα εκτεθούν!

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Η παράδοση των φωτογραφιών πρέπει να γίνει έως την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Τα έργα θα αξιολογηθούν από πενταμελή επιτροπή. Στους τρεις πρώτους νικητές του διαγωνισμού θα απονεμηθούν βραβεία και ανάλογα δώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι φωτογραφίες δεν επιστρέφονται. Τα έργα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό Φωτογραφίας θα εκτεθούν στην αίθουσα τέχνης Θ. Στάμος.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία τους: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση-Τηλέφωνο, Σχολείο και Τάξη. Τα έργα θα πρέπει να παραδίδονται ή να ταχυδρομούνται συστημένα στην διεύθυνση: ΓΙΑ ΤΟΝ 4Ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ – 1ο Λύκειο Λευκάδας – ΠΑΛΙΕΣ ΑΛΥΚΕΣ – ΤΚ 31100 – Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26450-22416 – Στοιχεία επικοινωνίας κα. Νικολαΐδου Τάνια – email: mail@1lyk-lefkad.lef.sch.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή από μέρους του διαγωνιζόμενου όλων των όρων που προαναφέρθηκαν. Η μη συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού συνεπάγεται αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.