Ανακοίνωση επικέφαλης Δημοτικής Παράταξης «Πρώτα το Μεγανήσι» κας Κατερίνα Καββαδά σχετικά με την Ημερίδα για τα Υγρά Απόβλητα

8 Μαρτίου 2012

 

ΠΡΟΣ:        Πρόεδρο και μέλη της οργανωτικής επιτροπής

                   (παρακαλούνται τα μέλη να ενημερώσουν το φορέα από τον οποίο ορίζονται)

ΚΟΙΝ.:       1.Δήμαρχο Μεγανησίου

2.Ειδικούς επιστήμονες που συμμετέχουν στην ημερίδα

 

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός πλαισίου διοργάνωσης ημερίδας και σχετικές

              παρατηρήσεις.

 

Σε συνέχεια επικοινωνίας μου με μέλη και τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής, αναφορικά με την ανακοίνωση για τη διοργάνωση της ημερίδας για τους βιολογικούς, θέτω υπόψη σας τα εξής:

  • Έπειτα από πρόταση και ενέργειες της παράταξής μας, με δεδομένη τη μη διεξαγωγή από τη δημοτική αρχή στο ελάχιστο κοινωνικού διαλόγου τόσο με τους πολίτες όσο και με φορείς του νησιού σχετικά με τη χωροθέτηση σταθμών βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων, η δημοτική αρχή δεσμεύτηκε τόσο στις διαβουλεύσεις για το επιχειρησιακό πρόγραμμα που έγιναν στο Κατωμέρι και στο Σπαρτοχώρι, όσο και σε συζητήσεις ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου, ότι θα διοργανωθεί ημερίδα με την συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, στην οποία θα εξεταστεί από «μηδενικό» σημείο και διεξοδικά το θέμα (ας σημειωθεί ότι σχετική πρότασή μας εκφράστηκε για πρώτη φορά στο δημοτικό συμβούλιο αρχές 2011).
  • Το «μηδενικό» σημείο ως αφετηρία για την ημερίδα για μας σημαίνει: εξετάζοντας και απαντώντας σε τρία βασικά ερωτήματα κυρίως (ένας ή περισσότεροι βιολογικοί / τύπος βιολογικού,-ών / κριτήρια επιλογής σημείου,-ων χωροθέτησης, επιπτώσεις στο περιβάλλον, προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης κ.ά.) θα τεθεί το πλαίσιο για την βιολογική επεξεργασία λυμάτων στο νησί. Εντός του συγκεκριμένου πλαισίου που θα καθοριστεί, μπορεί να εξεταστεί και αξιολογηθεί στη συνέχεια οποιαδήποτε προτεινόμενη λύση ή ήδη υποβληθείσα πρόταση.
  • Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί για μας αποκλειστικό αντικείμενο και σημείο εκκίνησης της ημερίδας η έγκριση ή απόρριψη της  ήδη υπάρχουσας ΜΠΕ. Επ’ αυτού έχουμε εκφραστεί σαφώς και επανειλημμένα.
  • Τα πρακτικά και κυρίως τα τεχνικά συμπεράσματα της ημερίδας κωδικοποιημένα και ομαδοποιημένα θα υποβληθούν στο δημοτικό συμβούλιο, όπου και θα αποτελέσουν το βασικό σημείο εκκίνησης της σχετικής συζήτησης.
  • Δεδομένης της ευαισθησίας και της σπουδαιότητας του θέματος, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα συνέχισης της ημερίδας και την επομένη, με ότι αυτό συνεπάγεται, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσής της την 17/3/2012.

 

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε δεν έχουν συμπεριληφθεί σημεία που ζητήθηκε να προστεθούν από μέλη της οργανωτικής και από μένα και που διευκρινίζουν όσα προαναφέρονται. Και στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα πως και από ποιόν εκδόθηκε η ανακοίνωση, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των μελών της οργανωτικής επιτροπής.

Θεωρώ πως όλα τα παραπάνω θα περιλαμβάνονται και θα αποσαφηνίζονται στην τελική ανακοίνωση, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής και επί της οποίας θα ήθελα να έχω άποψη πριν την έκδοσή της.

Θεωρώ επίσης ότι κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας έχει ενημερωθεί για τη δυνατότητά του να προτείνει ειδικούς επιστήμονες για να συμμετέχουν στην ημερίδα και ότι κάθε υποβληθείσα πρόταση έχει γίνει αποδεκτή. Όσο περισσότεροι επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων που άπτονται ενός τέτοιου θέματος συμμετέχουν στην ημερίδα, τόσο πιο ακριβή και αδιαμφισβήτητα θα είναι τα αποτελέσματά της.

 

Από τις μέχρι τώρα κινήσεις και μεθοδεύσεις διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει βούληση για εφαρμογή των δεσμεύσεων που ανάλαβε η δημοτική αρχή.

 

Για μένα και για την παράταξη την οποία εκπροσωπώ γνώμονας της πορείας μας σχετικά με κάθε σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί το νησί είναι η εξεύρεση της βέλτιστης λύσης, η σχετική ενημέρωση των δημοτών και η κοινωνική αποδοχή της. Για μας είναι απαράδεκτο να σχεδιάζεται οτιδήποτε για τους πολίτες του Μεγανησιού «εν τη απουσία τους».

 

Τέλος επισημαίνουμε ότι η παράταξή μας συνεπής στις αρχές και δεσμεύσεις της θα συμμετάσχει σε μια ημερίδα που θα διοργανωθεί σύμφωνα με το λεπτομερώς προαναφερόμενο πλαίσιο, για το οποίο η δημοτική αρχή έχει δεσμευτεί δημόσια. Κάθε απόκλιση από αυτό θα διαφοροποιήσει τη στάση μας . Η δε δημοτική αρχή, σε περίπτωση μη συνέπειάς της στις δεσμεύσεις, θα έχει αποκλειστικά την ευθύνη για πιθανές αρνητικές συνέπειες και μελλοντικά προβλήματα.

 

                                                     Κατερίνα Σ. Καββαδά

                                                         δημοτική σύμβουλος

                          επικεφαλής δημοτικής παράταξης «Πρώτα το Μεγανήσι»