Πρόγραμμα Ημερίδας για την διαχείρηση Υγρών αποβλήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

13/3/2012

Το Σάββατο 17 Μαρτίου και ώρα 10.00 το πρωί, στην Αίθουσα Πολιτισμού (Γυμνάσιο – Λύκειο Μεγανησίου), θα πραγματοποιηθεί η ενημερωτική ημερίδα για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων στο νησί μας (βιολογικοί καθαρισμοί).

Το Πρόγραμμα της ημερίδας διαρθρώνεται ως εξής:

Α΄   ΜΕΡΟΣ:

-Κ. Προκοπίου (Μηχανικός): Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων.

Δρ Ξ. Σταυρόπουλος (Περιβαλλοντολόγος): Διάθεση και χρησιμότητα των υποπροϊόντων βιολογικού καθαρισμού.

Φ. Φωτόπουλος (Πολ. Μηχανικός) : Δίκτυα συλλογής υγρών αποβλήτων-αντλιοστάσια.

Π. Μελετάκος (Βιολόγος-Τεχν. Αποχετεύσεων): Σύγχρονα συστήματα βιολογικού καθαρισμού –επίδραση αποβλήτων στο περιβάλλον.
Σ. Γιαννούτσος (Αξιωματικός Π.Ν.): Διαδικασίες εκπόνησης μελετών, έγκρισης, αδειοδότησης, χρηματοδότησης

Β΄  ΜΕΡΟΣ:

Η. Ταρναράς (Πολ. Μηχανικός- Υδραυλικές Μελ. – Τοπογραφίες)
και Γ. Τσακούμης (Χημ. Μηχανικός- Περιβαλλοντολόγος): Παρουσίαση των μελετών για τους βιολογικούς Βαθέος – Κατωμερίου – Σπαρτοχωρίου.

Γ. Θερμός (Χημ. Μηχανικός): Παρουσίαση της πρώτης ενιαίας μελέτης δικτύων-βιολογικού

-Άλλες  επιστημονικές προτάσεις

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

Γ΄  ΜΕΡΟΣ:

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων τον λόγο θα λάβουν οι συμμετέχοντες (πολίτες, φορείς, επιστήμονες κ.ά.) για ερωτήσεις, τοποθετήσεις και διευκρινίσεις που θα απαντηθούν από τους εισηγητές

Οι τίτλοι των εισηγήσεων δεν είναι δεσμευτικοί και οι ομιλητές θα έχουν την ευχέρεια να εξειδικεύσουν ή να επεκταθούν στην θεματολογία

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πηγή: Δήμος Μεγανησίου