Ανακοίνωση Δήμου Μεγανησίου

Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

15/3/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Πηγή: Δήμος Μεγανησίου