Υπογραφή σύμβασης για καταγραφή αρχειακού υλικού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

                                                                             Λευκάδα  21-03-2012
ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ  Γ. Α. Κ.  ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ    ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1864-1925
       Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
Η εν λόγω σύμβαση έχει ως αντικείμενο την πραγματοποίηση ταξινόμησης και κεφαλαιώδους καταγραφής του αρχειακού υλικού των ΓΑΚ-Αρχείων Ν. Λευκάδας, της περιόδου 1864-1925. Τα ιστορικά αυτά τεκμήρια θα φωτίσουν την ιστορία της Λευκάδας κατά τα πρώτα εξήντα έτη από την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, προσφέροντας σημαντικό υλικό στους εξερευνητές της ιστορικής αυτής περιόδου, γεγονός που θα συμβάλλει στην περαιτέρω πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00 ευρώ και οι πόροι του έργου προέρχονται από πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π. Ι. Ν. , έτους  2012. ΚΑΕ 977902200400Β. Ε. Φ. 02071.
Την παρακολούθηση της πορείας του έργου θα πραγματοποιεί επιστημονική επιτροπή αποτελούμενη από τους:
1. Σ. Ασδραχά, ιστορικό, πρόεδρο
2. Ν. Καραπιδάκη, πρόεδρο Εφορείας ΓΑΚ
3. Μ. Μινωτού, δ/ντρια ΓΑΚ
4. Σ. Τσέμπογλου, πρ/νο Νέων ΓΑΚ
5. Σ. Λάζαρη, ιστορικό
6. Ε. Γράψα, φιλόλογο-πρ/νη αρχείων Ν. Λευκάδας
7. Μ. Καββαδά, περιφερειακή σύμβουλο Π. Ι. Ν.

(Πηγή: www.lefkadanews.com)