Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου στον Δήμο Λευκάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ στο Δήμο Λευκάδας.

Η οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει εκατοντάδες συνδημότες μας στην ανεργία, την φτώχεια και την ανέχεια. Απαιτούνται εθελοντικές προσφορές και συλλογικές δράσεις που θα ανακουφίσουν όσους έχουν πραγματική ανάγκη από συγκεκριμένα αγαθά και κυρίως η ενεργοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας με στόχο την ποιοτική βελτίωση του κοινωνικού κράτους και την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ιδιαίτερα σήμερα και μετά την εφαρμογή του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) όπου προβλέπεται ότι οι Δήμοι μπορούν να ενισχύουν οικονομικά κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης (Άρθρο 75 παρ 3 και Άρθρο 202 παρ 2), υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης υποστηρικτικών δράσεων για τους παραπάνω δημότες.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται   η Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου μέσα από τη λειτουργία του οποίου θα γίνει προσπάθεια ενίσχυσης των οικονομικά αδύνατων πολιτών μας.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα στεγαστεί σε κτίριο του Δήμου στην οδό Θ. Στράτου (πρώην Γυμνάσιο Θηλέων). Ο Δήμος θα προβεί στις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης και υγιεινής του χώρου και θα παρέχει στους δικαιούχους Τυποποιημένα Τρόφιμα, Είδη Βρεφανάπτυξης,  Είδη ατομικής υγιεινής και Καθαριότητας κλπ.

Οι προμήθειες των παραπάνω προϊόντων θα γίνονται  κυρίως  από το Δήμο σε βάρος   του Δημοτικού προϋπολογισμού, αλλά θα προέρχονται  και από δωρεές ευαισθητοποιημένων Δημοτών, Συλλόγων, Σωματείων και Εταιρειών εκκλησιάς και Νομικών Προσώπων.

Ο έλεγχος λειτουργίας του παντοπωλείου θα γίνεται από επιτροπή που θα αποτελείται από τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ένα Δημοτικό Σύμβουλο,  και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας.

Η υποστήριξη λειτουργίας της παραπάνω δομής θα γίνεται από το προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας το οποίο θα συνεπικουρείται από το προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και ομάδα εθελοντών η οποία θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήγησης δωρεάν προϊόντων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα κατατίθενται στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας Οι κατάλογοι των δικαιούχων θα καταρτίζονται  από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και θα εγκρίνονται στη συνέχεια από την Επιτροπή.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ