Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νομού Λευκάδας

Μεταξύ αυτών τρεις Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Μεγανησίου

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 85/12 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει αναρτηθεί στη συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νομού Λευκάδας για την τριετία 2012-2014:

«… Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νομού Λευκάδας για την τριετία 2012-2014 ως εξής:

1. Τον κ. Ιωάννη Καρτάνο τακτικό μέλος με αναπληρώτριά του την κα Αικατερίνη Σάντα.
2. Τον κ. Στυλιανό Ρόκκο τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη Μεσσήνη.
3. Τον κ. Αντώνιο Σίδερη τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ. Νικόλαο Βικέντιο.
4. Τον κ. Δημήτριο Γαβρίλη τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ. Κυριάκο Κονιδάρη.
5. Τον κ. Πέτρο Γιανούτσο τακτικό μέλος με αναπληρώτριά του την κα Σπυριδούλα Αρματά.
6. Τον κ. Θωμά Φερεντίνο τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Μάντζαρη.
7. Την κα. Βησσαρία Πολίτη τακτικό μέλος με αναπληρώτριά της την κα. Καββαδά Έλλη.
8. Τον κ. Γεώργιο Αργύρη τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ. Κων/νο Αυγερινό.
9. Τον εκάστοτε Λιμενάρχη Λευκάδας.

Πρόεδρος ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καρτάνος και Αντιπρόεδρος ο Αντιδήμαρχος κ. Στυλιανός Ρόκκος…»

(Πηγή: www.kolivas.de)