Ευχαριστήριο Οικ. Φίλιππου Κονιδάρη

Θέλουμε  να  ευχαριστήσουμε μέσα  από  τη  καρδιά  μας όλους τους Μεγανησιώτες, για  την  ιδιαίτερη συμμετοχή σας στο πένθος για τον Γιάννη μας,  αλλά και για τη γενικότερη  στήριξη  και αγάπη  που δώσατε στην οικογένεια μας.
Οικογένεια
Φίλιππου Ι. Κονιδάρη