Ομόφωνη Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου ΟΣΑΜΝ

Απόφαση 6ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγανησίου 29-3-12

Πηγή: