Συνεδρίαση Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής και Μικρών Νησιών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Παρουσία Δημάρχου Μεγανησίου κ. Στάθη Ζαβιτσάνου

Συνεδρίασε σήμερα στις 9 το πρωί, στη Λευκάδα, η Επιτροπή Νησιωτικής Πολιτικής Μικρών Νησιών και Συγκοινωνιακής Σύνδεσης της Π.Ι.Ν. με δύο  θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Πρώτο θέμα ήταν οι «Λιμενικές ανάγκες των μικρών νησιών», το οποίο εισηγήθηκε το μέλος της Επιτροπής και επικεφαλής της «Αριστερής Κίνησης Ιονίου», Σωτήρης Βλάχος.    Στη συζήτηση που ακολούθησε αναλύθηκαν οι λιμενικές ανάγκες σε υποδομές των μικρών νησιών.

Στη συζήτηση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Μεγανησίου, Ευστάθιος Ζαβιτσάνος, ο Αντιδήμαρχος Καλάμου, Φώτης Σώλος και ο Αντιδήμαρχος Καστού, Πέτρος Γιαννούτσος.

Δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν «η διοργάνωση Ημερίδας για συγκοινωνίες στη Π.Ι.Ν». Αποφασίστηκε, κατ’ αρχήν, να γίνει η ημερίδα και σε εύθετο χρόνο θα καθορισθεί η ημερομηνία πραγματοποίησης.