Λέσχη ανάγνωσης κ’ έκθεση σπάνιων βιβλίων από την Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας