Αγιασμός Υδάτων στα Σπήλια

Βίντεο και Φωτογραφία: Νίκος Ζαβιτσάνος (Λιάτσας)