Παγκόσμια ημέρα αυτισμού- άρθρο της Γ.Αυγερινού

Άρθρο της Γ.Αυγερινού

Η υποστήριξη των ατόμων με αυτισμό είναι το ελάχιστο για ένα κράτος πρόνοιας

Η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για τον Αυτισμό υπογραμμίζει τη στάση που πρέπει να έχουμε απέναντι σε συνανθρώπους μας με ιδιαιτερότητες, τόσο ως άτομα όσο και στο επίπεδο της θεσμικής οργάνωσης της κοινωνίας. 

Ο Αυτισμός τείνει να γίνει ίδιον της σύγχρονης κοινωνίας, καθώς αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς. Σύμφωνα με έρευνες περίπου 1 στα 150 παιδιά είναι αυτιστικό, ενώ στην Αμερική 1 στα 88 παιδιά παρουσιάζουν συμπτώματα αυτισμού.

Πρόκειται για μια σύνθετη διαταραχή που εκδηλώνεται από την παιδική ηλικία με δυσκολίες στην επικοινωνία και/ή στις κοινωνικές δεξιότητες.

Τα αίτια που προκαλούν τη συγκεκριμένη διαταραχή δεν είναι ακόμη γνωστά, ωστόσο έχει καταρτιστεί από τους ειδικούς επιστήμονες ένας χάρτης συμπτωμάτων για το φάσμα της, χρήσιμος για τη διάγνωση της διαταραχής.

Με τις κατάλληλες μεθόδους τα αυτιστικά άτομα εντάσσονται με απόλυτη επιτυχία στην κοινωνία και έχουν μια πετυχημένη κοινωνική, επαγγελματική και οικογενειακή ζωή.

Για την αντιμετώπισή της έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι, όπως η «Πρώιμη Παρέμβαση και η «Παράλληλη Στήριξη» στο σχολείο. Στόχος είναι η βοήθεια και η υποστήριξη των αυτιστικών παιδιών, ώστε να εξελιχθούν και να προοδεύσουν.

Δυστυχώς, στο πλαίσιο των περικοπών στις δαπάνες του κράτους πρόνοιας, η κυβέρνηση το 2017 έκοψε τις δαπάνες για την ειδική αγωγή-ειδική θεραπεία των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, με αποτέλεσμα πάνω από 100000 χιλιάδες παιδιά και έφηβοι με αυτισμό και οι οικογένειές τους να μείνουν αβοήθητοι.

Επίσης η μεταβολή από των κριτηρίων διάγνωσης του αυτισμού, με τον ν.4512/2018 είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της αναπηρίας από το 67% στο 50%,  και την απώλεια του επιδόματος αναπηρίας λόγω της διαταραχής για τους δικαιούχους.

Η πολιτεία οφείλει να αποκαταστήσει το κενό που δημιούργησε, καλύπτοντας τις δαπάνες που απαιτούνται και να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για την ειδική υποστήριξη των ατόμων με αυτισμό.

Για δράσεις σχετικά με την στήριξη των Ατόμων με Αναπηρία, προβλέπεται οπό την ΕΕ το ποσό των 262,4 εκατ. ευρώ. Σ αυτές εντάσσονται η «Παράλληλη Στήριξη», η ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και η ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης των ατόμων με αναπηρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και ο συνδυασμός της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής.

Η αναγνώριση της αξίας, ο σεβασμός και η υποστήριξη των συνανθρώπων μας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι υποχρέωση. Είναι το minimum για ένα σύγχρονο κράτος πρόνοιας. Είναι δείγμα πολιτισμού. 

 

 

*Η Γεωργία Αυγερινού είναι Αιματολόγος με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία. Είναι μέλος του Τομέα Υγείας και της Γραμματείας Επιστημονικών Φορέων Νέας Δημοκρατίας