Δελτίο τύπου Δήμου για ύδρευση.

Δήμος Μεγανησίου
Δελτίο Τύπου

Ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση του έργου ΕΣΠΑ 2014-2020  Δήμου Μεγανησίου
«Αλλαγή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ύψους 2.000.000 ευρώ»
από το Δήμο Λευκάδας μέσω της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Λευκάδας κ Χαράλαμπο Καλό και τις
υπηρεσίες του Δήμου Λευκάδας για τη εύρυθμη διεξαγωγή της διαδικασίας.

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου
Παύλος Δάγλας