Πράσινο φως για τα υδροπλάνα

 
Ρεπορτάζ: Κώστας Ντελέζος
 
Ετοιμο να παρουσιάσει το σχέδιο για το ξεκλείδωμα των επενδύσεων στα υδροπλάνα δηλώνει το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου – που αποτελεί και δημόσια δέσμευση του Πρωθυπουργού από τον Μάιο – αναμένεται να συμβάλει στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και στην ανάπτυξη του τουρισµού.
Στόχος της ρύθμισης που προωθεί ο υπουργός Γιάννης Ραγκούσης είναι η απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης και κατασκευής των υδατοδροµίων μέσω της δηµιουργίας ενός πλαισίου fast track για τις επενδύσεις στον συγκεκριµένο τοµέα. Πάντως η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση και λειτουργία υδατοδρομίων εκκρεμεί εδώ και επτά χρόνια, με το κράτος να διεκδικεί «βραβείο παρεμπόδισης της επιχειρηματικότητας».
Με την προωθούμενη ρύθμιση θα επιτραπεί η δηµιουργία ενός δικτύου υδατοδροµίων, για τη δηµιουργία των οποίων δεν θα απαιτηθούν επενδύσεις υψηλού κόστους αλλά µικρά κεφάλαια έως 100.000 ευρώ. Τα υδατοδρόμια θα ιδρύονται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, καθώς και από µεικτά σχήµατα δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.

 

Για την αδειοδότηση. Αρµόδια υπηρεσία για την υλοποίηση των επενδύσεων θα είναι η Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασµού του υπουργείου Υποδοµών, η οποία θα λειτουργεί ως one stop shop. Τα διοικητικά βήµατα για την αδειοδότηση ενός υδατοδρομίου θα είναι η κατάθεση του τεχνικού φακέλου, ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η αποστολή του φακέλου στις συναρµόδιες υπηρεσίες (ΥΠΑ, Διεύθυνση Λιµενικής Αστυνοµίας, Πολεµικό Ναυτικό, Πολεµική Αεροπορία) και στις κατά τόπους Αρχές, και η λήψη τεκµηριωµένης γνώµης περί αποδοχής ή όχι εντός 20 ηµερών.
Τελευταίο βήµα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα είναι η έκδοση κοινής απόφασης των υπουργών Υποδομών και Προστασίας του Πολίτη ενώ στην περίπτωση της δηµιουργίας υδατοδροµίου σε λίµνες, θα αρκεί µόνο η υπογραφή του πρώτου. Στόχος της ρύθμισης είναι το συνολικό διάστηµα από την κατάθεση του φακέλου ώς την υλοποίηση της επένδυσης να µην ξεπερνά τους δύο µήνες.
Μάλιστα, για την αποφυγή επενδυτικών «περιπετειών», ορίζεται χρονικό περιθώριο έξι µηνών για την πραγµατοποίηση της επένδυσης ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα ανακαλείται η άδεια. Επίσης, το νοµοσχέδιο εισάγει την έννοια του υδάτινου πεδίου το οποίο θα µπορεί να χρησιµοποιείται προσωρινά και σύµφωνα µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία. Δηλαδή, θα οριστεί περιορισµός που θα προβλέπει την προσωρινή χρήση υδάτινων περιοχών µε µικρό αριθµό µετακινήσεων την ηµέρα για µη τακτικές πτήσεις, όπως αυτές της Γενικής Αεροπορίας, αεροταξί και τουριστικής περιήγησης.

 

Η χωροθέτηση. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε τον καθορισµό των θαλάσσιων διαδρόµων από το κράτος, διαδικασία καθοριστικής σηµασίας για τη χωροθέτηση των υδατοδροµίων αλλά και χρονοβόρα. Η καινοτοµία του νοµοσχεδίου είναι ότι, αν δεν υπάρχει ήδη υδατοδρόµιο, η χωροθέτησή του και η δηµιουργία του θαλάσσιου διαδρόµου θα γίνεται κατά την εξέταση του τεχνικού φακέλου του επενδυτή. Το νοµοσχέδιο θα επιτρέψει σε όλους τους φορείς διαχείρισης του θαλάσσιου χώρου να µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις παραχώρησης χώρου µε επενδυτές, είτε απευθείας είτε κατόπιν διαγωνισµού.
 
(Πηγή: www.tanea.gr)