Η νέα οργανωτική δομή της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Λευκάδας

logo

Αλλαγές στην οργανωτική της δομή αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία. Με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας καθορίστηκε η νέα διάρθρωση της Πανελλαδικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, κατά Περιφερειακές, Νομαρχιακές και Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις. Για το νομό μας ισχύουν τα εξής:

Νομαρχιακή Οργάνωση Λευκάδας

Με έδρα την Λευκάδα και χωρική αρμοδιότητα τον νομό (Περιφερειακή Ενότητα) Λευκάδας. Στην Ν.Ο. Λευκάδας υπάγονται οι παρακάτω κομματικές οργανώσεις:

Δημοτική Τοπική Οργάνωση Λευκάδας

Με έδρα την Λευκάδα και χωρική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των πρώην δήμων Λευκάδος, Καρυάς και Σφακιωτών, που καταργήθηκαν με τον ν. 3852/2010 και εντάχθηκαν στον νυν δήμο Λευκάδας. Η ΔΗΜ.Τ.Ο. Λευκάδας προκύπτει από την συγχώνευση των ΔΗΜ.Τ.Ο. Λευκάδας, Καρυάς και Σφακιωτών.

Δημοτική Τοπική Οργάνωση Νυδρίου

Με έδρα το Νυδρί και χωρική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των πρώην δήμων Απολλωνίων και Ελλομένου, που καταργήθηκαν με τον ν. 3852/2010 και εντάχθηκαν στον νυν δήμο Λευκάδας. Η ΔΗΜ.Τ.Ο. Νυδρίου προκύπτει από την συγχώνευση των ΔΗΜ.Τ.Ο. Απολλωνίων και Ελλομένου και της ΔΙΑΜ.Τ.Ο. Μαραντοχωρίου.

Δημοτική Τοπική Οργάνωση Μεγανησίου

Με έδρα το Μεγανήσι και χωρική αρμοδιότητα τον δήμο Μεγανησίου. Στην ΔΗΜ.Τ.Ο. Μεγανησίου δεν επέρχεται καμμία μεταβολή.

(Πηγή: www.kolivas.de)