Δελτία τύπου δήμου Μεγανησίου (ανανέωση)

Δήμος Μεγανησίου
Δελτίο Τύπου

Ολοκληρώθηκε η διαπλάτυνση του δρόμου από ταβέρνα ΣΤΑΥΡΟΣ εως εστιατόριο
ΜΑΡΙΝΑΤΑ στον οικισμό Βαθέως.
Θα ακολουθήσει ασφαλτόστρωση από τη ψησταριά ΓΑΝΤΖΟΣ έως καφέ ΠΕΤΡΙΝΟ.

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου
Παύλος Δάγλας

 

Δήμος Μεγανησίου
Δελτίο Τύπου

Στα πλαίσια της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του ιού Covid-19 ο Δήμος
Μεγανησίου κατάφερε να εξασφαλίσει ποσό ύψους 7.000,00 ευρώ απο την Π.
Ε. Δ. Ι. Ν- Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νησων – προκειμένου να
προμηθευτεί και να διανείμει  τρόφιμα πρώτης ανάγκης και είδη καθαρισμού
σε οικογένειες του Μεγανησίου κατόπιν υποδείξεων των τριών Προέδρων
Τοπικών Κοινοτήτων Μεγανησίου, κ Σολδάτο Βασίλειο – Κατωμέρι, κ Αθανίτη
Ανδρέα – Ευγένιο – Σπαρτοχώρι και κ Κουτσαύτη Ιωάννη – Βαθύ.

Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο της Π. Ε. Δ. Ι. Ν κ Παρίση Αλέξανδρο για
την ανταπόκριση του καθώς και το προσωπικό του Δήμου και της ΚΟΙ. Δ. Ε.
Μ για την βοήθεια τους.

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου
Παύλος Δάγλας

Δήμος Μεγανησίου
Δελτίο Τύπου

Ξεκίνησε η κατασκευή φρεατίου ομβρίων στη θέση » Καφανταρέικα» στον
οικισμό Βαθέως κ η σύνδεση του με το κεντρικό δίκτυο του χωριού
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα συσσώρευσης ποσοτήτων
νερού λόγω των βροχοπτώσεων στη περιοχή όπισθεν Πανουτσέικα.

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου
Δάγλας Παύλος

Δήμος Μεγανησίου
Δελτίο Τύπου

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια
ενός νέου απορριμματοφόρου χωρητικότητας 12m3  χρηματικής αξίας 150.000
€.

Το εν λόγω οχημα θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα του Δήμου μας στην
αποκομιδή των απορριμμάτων.

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου
Παύλος Δάγλας