Αγιασμός Θεμελίωσης Αγίας Παρασκευής στο Σπαρτοχώρι

Φωτογραφίες: Νίκος Ζαβιτσάνος (Λιάτσας)